Empresa associada a:

ICICT
(Entitat col.laboradora de la Generalitat)

Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Acondicionat de Barcelona

APERCA
(Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya)

ACTECIR
(Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració)

ATECYR
(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración)